МАРКЕТ

ТУГАН ҖИР УЛ – БАЛАЧАК ТУРЫНДАГЫ ХАТИРӘЛӘР, ЯРАТКАН УРАМНАР ҺӘМ ЕЛГАЛАР ТАШУЫ, ИҢ ТӘМЛЕ КАЕН ҖИЛӘГЕ ҮСКӘН БАСУЛАР ҺӘМ ИҢ БИЕК ҮЛӘН ҮСКӘН КАЛКУЛЫКЛАР.